foto Søren Birk

Forside

Aktuelt

h
Hjertestarter

Vedtægter 

 Ordensregler

Historie

Billeder


Vedtægter og ordensregler sep. 2021

Orientering
Fra Kalundborg
Kommune
Drænkort 2005, justeret maj 2019

dræn maj 2019

Beskæring af beplantning ud mod vores fællesveje:

Det er hver enkelt grundejers pligt at sikre, at beplantningen på egen grund ikke er vokset ud over vejen og tilhørende vejrabatter.
Der skal være plads til store køretøjer f.eks. renovationsvogne, brandbiler, lastbiler, slamsugere. Disse biler skal have plads til uhindret at komme frem på vores veje.

Rabatterne er en del af vejarealet hvor der skal være plads til vigende trafik for både gående og kørende.

Husk: Alle rabatter skal være friholdt for beplantning.

Frihøjden over vej og rabatter skal være 4.2 m
Se den indtil nu gældende byplan for vores område:

Partiel Byplan nr. 4 for sommerhusområderne Vollerup, Svenstrup og Saltbæk

Orientering fra Teknik og Miljø - Team Plan og Byg. 

06.08.2014
Orientering om forhold vedrørende Partiel Byplan nr. 4 for sommerhusområderne Vollerup, Svenstrup og Saltbæk.

Teknik og Miljøudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes ny lokalplan til erstatning for Partiel Byplan nr. 4 for
sommerhusområderne i Vollerup, Svenstrup og Saltbæk.
Se Referat 03-03-2014 (Teknik- & Miljøudvalget)

Partiel Byplan nr. 4 er fra 1965 og er ikke længere tidssvarende.

Indtil lokalplanforslaget bliver offentliggjort vil der efter konkret vurdering kunne dispenseres til en bebyggelsesprocent på op til
15 for den enkelte grund, jf. bestemmelserne i Bygningsreglement 2010.

Se brevet fra Team Plan og byg her.top