foto Søren Ingemann

Forside

Aktuelt

h
Hjertestarter

Vedtægter og ordensregler

love og andre  bekendtgørelser

Historie

Billeder
Arbejdsdag 21. september.  fotos  Monika Bellmann

2019
Der rives.  21. september 2019


2019
21. september 2019

a
21. september 2019


2019
21. september 2019


2019
21. september 2019


Michaeljoergensen1970
Michael Jørgensen med sit nyplantede birketræ på Mosestien 9. Træet gik ud og blev fældet i 2016 
Billeder fra arbejdsdagen lørdag den 28. maj 2016. Det var en fin dag med stort fremmøde, og alle havde noget at lave,
 Bent Ravn havde med en buskrydder slået et areal med rynket rose. Det tørrede afklip blev samlet i bunker og afbrændt.
Det er tilladt at afbrænde, når det gælder naturforbedring, man skal selvfølgelig meddele det til brandvæsen og politi, hvilket også var gjort.
Billeder: Hanne Heimdal.
Rensning af Vollerup kanal
Oprensning af Vollerup kanal 28. maj 2016.Broen op
Opsætning af broen 28. maj 2016.

Broen maj 2016

Broopsætning 28. maj 2016.

Afbrænding af rynket rose.
Pause i afbrændigen af rynket rose 28. maj 2016.

Oprydning

arbejdsdag 28. maj 2016


Badebro søndag 6 september

Badebroen søndag den 6 september 2015.foto: Søren Ingemann
Sommer. Søren Ingemann


Naboens bro
foto: Søren Ingemann

foto:Anette Mathiesen
Sne 2015. Anette Mathiesen.top