foto søren ingemann

Forside

Aktuelt

Vedtægter og ordensregler

Love og andre bekendtgørelser

Historie

Billeder 

Kontakt

kontakt@strandbjerggaardens-gf.dkMeddelese om indbrud. 9. januar 2017

Til orientering ..er der natten til Torsdag d.9/2 2017...været indbrud på Floravej 2 !! 
Har observeret de omkringliggende huse, på Strandbjerggårdsvej!  Der er intet at bemærke, men opfordrer alle til at tjekke, deres sommerhus ! 
Floravejs ejere, ER orienteret ! 
Vh Lars Knudsen 
Strandbjerggårdsvej 31 

Har 9.februar 2017 oprettet en, Facebook side..
Søg : Strandbjerggårds Grundejerforening. 
Vh Marianne Lønborg Knudsen 
Strandbjerggårdsvej 31 Kalundborg Grus til veje
Der ligger en stor bunke skærver 4/16 til reparation af vores veje ud for Mosestien 14.
Chaufføren har lagt nogle mindre bunker på hjørnet af Strandbjerggårdsvej / Toppen og Strandbjerggårdsvej / Diget.


Tak til alle for indsatsen på arbejdsdagen, lørdag den 10. september 2016.


Ryddet brombærkrat
Det store brombærkrat blev minimeret. september 2016.

Næste Arbejdsdag: 20. maj 2017 kl. 10.00. Naturpleje. 

 vi rejser teltet til festen lørdag aften og næste dags generalforsamling.

 Generalforsamling: 21 maj 2017 kl. 10.00


Kontigent 2016: 150 kr. vejlaug + 550 kr. = 700. kr /parcel på kontonummer: 0516  0000136429  ( Sparekassen Sjælland) Konstituering af bestyrelsen. 10. juli 2016

Formand: Søren Birk Pedersen                                             
Mosestien 11 4400 Kalundborg                                                         
Prinsessegade 85  1422 kbh.K
tlf. 51272803
soerenbirkpedersen@gmail.com

Næstformand: Morten Ronager         Kasserer: Hanne Heimdal       Vejlaug: (Anette Mathiesen)        Sekretær: Jørg Gøttler           

1. suppleant: Monica Bellmann, og samtidig arbejdende suppleant, dvs. deltager i bestyrelsesmøder , dog uden stemmeret.

Referat af Generalforsamlingen 2. juli 2016

Revideret budget  2016

Formandens beretning til Generalforsamlingen  2. juli 2016 

Indkaldelse til Generalforsamling lørdag den 2. juli 2016 kl. 15.00.


Regnskab 2015 Budget 2016


FORSLAG TIL GENERALFORSAMLIG

1. Lukning af vollerup kanal.Tilbud fra Gørlev Foderstof.  14.850. kr.

2. Nedtagning af badebro af eksterne:  6000 kr. fra firmaet der har leveret broen. tilbud fra Gørlev Foderstof.  6000. kr.

3. Tilbud på Dræn til afvanding af fællesarealet, den sø der har forårsaget det store skred i skrænten se billederne.


4. Modernisering af vedtægter

5. Naturpleje af strandarealet              Græsslåning af hele arealet Gørlev Foderstof.  10.250. kr.          
 Græsslåning af 1/3 af arealet.Gørlev Foderstof   5.500. kr.


6. Ændring af dato for Generalforsamling .Kaare Sand.


7. Forslag fra Søren Tranekær Jensen: Dræning af arealet ud for Brinken 5-7

8. Forslag fra Ole Hahn Petersen om navne og adresser på foreningens hjemmeside.

9.Vand på Overdrevsvejen og dets sammenhæng med vores dræn.

10. Bænke på fællesarealet


Broen op maj 2016 Pause i afbrændingen arbejdsdag maj 2016 afklipning arbejds dag maj 2016

Billeder fra arbejdsdagen lørdag den 28. maj 2016. Broopsætning og afbrænding af rynket rose.    foto:Hanne Heimdal.

 Notat efterår 2015 om vores strandareal, udført af Jørgen Stolz.Silva Danica.
Skred ved båderampe                    Udsivning

15-03-2016
Vand, det er som bekendt svært at styre. I år er det tilsyneladende alt det regn, vi har fået i vinter, der er årsag til det store skred i skrænten, der  hvor båderampen har været. Tak til dem, der har afmærket hullet.

April 2016  Sortanden vandt over Vindmøllerne i Sejerøbugten. 
Referat af Generalforsamling  lørdag 18 juli 2015

Regnskab 2015

Referat af Generalforsamling 2014

Regnskab 2014

Regnskab 2013

webmaster: soerenbirkpedersen@gmail.com
Til top